Komitet organizacyjny

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: prof. dr hab. Maria H. Borawska

Wiceprzewodnicząca: dr hab. Katarzyna Socha

Sekretarz:

dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska

dr hab. Anna Witkowska

Skarbnik:

dr Sylwia K. Naliwajko

 

Członkowie:

dr Jerzy Szewczyński

dr Anna Puścion-Jakubik

dr Justyna Moskwa

dr Jolanta Soroczyńska

dr Iwona Mirończuk-Chodakowska

dr Angelika Charkiewicz

dr Wioleta Omeljaniuk

mgr Krystyna Gromkowska-Kępka

mgr Elżbieta Karpińska

mgr Konrad Mielcarek

mgr Patryk Nowakowski

Joanna Bielecka

Monika Grabia