Komitet naukowy

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca: prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka

Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Maria H. Borawska

Członkowie: 

prof. dr hab. Grzegorz Bazylak

dr hab. Jerzy Bertrandt

prof. dr hab. Jadwiga Biernat

dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak

prof. dr hab. Halina Grajeta

dr hab. Małgorzata Grembecka

prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger

dr hab. Bolesław Karwowski, prof. UM

prof. dr hab. Anna Lebiedzińska

dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska

dr hab. Zbigniew Marzec

dr hab. Katarzyna Pawłowska-Góral

prof. dr hab. Juliusz Przysławski

prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

dr hab. Katarzyna Socha

prof. dr hab. Piotr Szefer

prof. dr hab. Andrzej Tokarz

prof. dr hab. Maria Wardas

prof. dr hab. Anna Wędzisz

dr hab. Anna Witkowska

prof. dr hab. Zofia Zachwieja

dr hab. Paweł Zagrodzki   

dr hab. Małgorzata Zujko