Komitet naukowy

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca: prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Juliusz Przysławski

Członkowie: 

dr hab. Henryk Bartoń

prof. dr hab. Grzegorz Bazylak

dr hab. Jerzy Bertrandt

prof. dr hab. Jadwiga Biernat

dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak

prof. dr hab. Maria H. Borawska

prof. dr hab. Halina Grajeta

dr hab. Małgorzata Grembecka

prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger

prof. dr hab. Marian Grzymisławski

prof. dr hab. Bolesław Karwowski

prof. dr hab. Anna Lebiedzińska

dr hab. Mirosław Krośniak

prof. dr hab. Anna Lebiedzińska

dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska

dr hab. Zbigniew Marzec

dr hab. Katarzyna Pawłowska-Góral

prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

dr hab. Katarzyna Socha

prof. dr hab. Piotr Szefer

prof. dr hab. Andrzej Tokarz

prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

prof. dr hab. Maria Wardas

prof. dr hab. Lidia Wądołowska

prof. dr hab. Anna Wędzisz

prof. dr hab. Zofia Zachwieja

dr hab. Paweł Zagrodzki   

prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz